O društvu

PGD DOBRNA SE PREDSTAVI

PGD Dobrna je osrednje društvo v Občini Dobrna in je po merilih o kategorizaciji in sklepu župana občine, društvo III. kategorije. Po kategorizaciji mora društvo imeti 32 oziroma 42 operativnih gasilcev. V trenutni evidenci v aplikaciji Vulkan je vpisanih 58 operativnih članov. Operativno območje, ki ga pokrivamo obsega Občino Dobrna, v velikosti 3200 ha, kjer živi 2100 krajanov.. Občina je sestavljena iz 11 krajev: Dobrna, Klanc, Srmec nad Dobrno, Parož, Brdce, Zavrh, Vrba, Vinska Gorica, Pristova, Lokovina in Loka.